przeszkody małżeńskie - zawarcie związku małżeńskiego

Zarówno prawo cywilne, jak i kanoniczne wymieniają przeszkody małżeńskie, które uniemożliwiają zawarcie małżeństwa pomiędzy dwoma osobami. Jedną z takich przeszkód jest pokrewieństwo. Kiedy nie możemy wstąpić w związek małżeński ze spokrewnioną lub spowinowaconą osobą?